Stand van zaken LEZ

REGLEMENT LEZ ZONE GENT GEDEELTELIJK VERNIETIGDDankzij de juridische stappen die BEHVA in 2019 ondernomen heeft tegen het LEZ-reglement van de Stad Gent, werden de inspanningen uiteindelijk beloond.De Raad van State vernietigt met zijn arrest nr 252.839 van 1 februari 2022 de bepaling van het LEZ-reglement van de stad Gent die enkel voor motorvoertuigen ouder dan 40 jaar voorziet in de mogelijkheid om een onbeperkte LEZ-toelating te verkrijgen.

De Raad is van oordeel dat de onderscheiden behandeling tussen, enerzijds, motorvoertuigen ouder dan 40 jaar, die onbeperkt tot een LEZ kunnen toegelaten worden, en, anderzijds, motorvoertuigen tussen 30 tot 40 jaar oud, waarvoor deze mogelijkheid niet geldt, niet op een objectieve, pertinente en redelijke verantwoording steunt.
Lees hier het volledige arrest


BEHVA gaat samen met de juristen het arrest in detail bestuderen en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, opnieuw contacteren om te pleiten voor een aanpassing naar de leeftijd van 30 jaar


WAALS LEZ Wetgeving

Er heerst een zekere verwarring over de LEZ’s (lage-emissiezones) en ook hier willen wij de gebruikers van historische voertuigen geruststellen: het decreet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging werd op 21.02.2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en bevat een reeks algemene bepalingen over de verschillende betrokken categorieën voertuigen en een reeks gemeenschappelijke bepalingen over de gewestelijke en gemeentelijke lage-emissiezones. De algemene regels van dit decreet wachten sindsdien (begin 2019) op de uitvoeringsbesluiten die ze van toepassing kunnen maken, maar het moet gezegd dat veel van de criteria van dit decreet ook erg vaag zijn, om niet te zeggen onuitvoerbaar. De Waalse regering heeft het AWAC (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) gevraagd een voorstel voor uitvoeringsbesluiten op te stellen, maar daar is nog geen antwoord op gekomen, aangezien het opstellen van deze teksten bijzonder ingewikkeld, om niet te zeggen onmogelijk is.Ter herinnering: het Waals decreet voorziet twee niveaus voor wat de LEZ betreft:

LEZ op gemeentelijk niveau
Momenteel zijn er geen gemeenten die de invoering van een LEZ overwegen.Twee steden hebben het principe getest (Eupen en Namen) en het project om verschillende redenen opgegeven.Wat onze historische voertuigen betreft, is er een vrijstelling voorzien voor voertuigen van meer dan 40 jaar oud.BEHVA heeft herhaaldelijk gevraagd waarom de leeftijd op 40 jaar moet worden gesteld, terwijl de definitie in Europa 30 jaar is en de Raad van State besloten heeft op 01/02/2022 de norm van 30 jaar te handhaven.Tot op heden is er nog steeds geen antwoord!

LEZ op regionaal niveau die het grondgebied van heel Wallonië integreert
Dit tweede niveau bepaalt dat voertuigen zonder norm of Euro 1 vanaf 01.01.2023 niet meer mogen rijden, gevolgd door Euro 2 in 2024, Euro 3 in 2025 en Euro 4 in 2026.Maar er zijn vrijstellingen voor de meest vervuilende voertuigen, waardoor ze jaarlijks 3.000 km in Wallonië mogen rijden (en dus zonder beperking elders).De 3.000-kilometernorm is ook vrij vaag:hoe gaat dit gecontroleerd worden, aangezien er voor veel auto’s geen jaarlijkse, tweejaarlijkse of zelfs helemaal geen technische controle is.de camera’s kunnen het aantal afgelegde kilometers niet registrerenis het alleen van toepassing in Wallonië, of kunnen we meer kms rijden buiten Walloniëwat met de snelwegen en de doortochten van buitenlandse, Vlaamse en Brusselse toeristenAls controle niet mogelijk is, zal het nog minder mogelijk zijn om te bestraffen!

Conclusie
Zoals u ziet, zijn er nog veel grijze zones die wij proberen op te helderen met de overheden, met als doel het kostbaar erfgoed van historische voertuigen en hun gebruik te beschermen.Om deze redenen is een groot deel van dit decreet onmogelijk te controleren op de wegen, omdat de uitvoeringsbesluiten sinds 2019 nog steeds op zich laten wachten, en er is geen teken dat dit in de huidige legislatuur, of zelfs later in deze vorm, kan gebeuren.Er is dus geen reden tot bezorgdheid. BEHVA staat, zoals altijd, klaar om te reageren om uw belangen en ons erfgoed te verdedigen.

Officiële website : https://www.walloniebassesemissions.be/fr/
Brussel, 04.11.2022
Peeter HenningCEO BEHVA


BEHVA verwelkomt het feit dat de toepassing van het decreet van 2019 (in Wallonië) betreffende de strijd tegen luchtverontreiniging door voertuigen met twee jaar is uitgesteld op voorstel van de minister van Milieu, Céline Tellier, en juichen het moedige en redelijke initiatief toe.

De media hebben hierover uitvoerig bericht en wij zijn niet van plan in detail in te treden aangaande de redenen voor dit besluit, maar wij willen erop wijzen dat BEHVA de onlogica van dit decreet sinds de bekendmaking ervan en reeds tijdens de voorbereidende werkzaamheden aan de kaak had gesteld.

Als voorbeeld citeren wij de 3.000-kilometernorm die in het Waalse Gewest niet kan worden gecontroleerd en de norm van 40 jaar als definitie van de leeftijd van een voertuig om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van het rijden in lage-emissiezones, terwijl de unaniem erkende internationale norm 30 jaar is.

Waarom laat het Waalse Gewest zich niet inspireren door de regeling die in het Brusselse Gewest is aangenomen en door de BEHVA wordt gesteund, namelijk dat historische voertuigen van meer dan 30 jaar oud en met een O-kenteken (Oldtimer) vrij mogen rondrijden in lage-emissiezones?

Vanaf het begin heeft BEHVA de ontwikkeling van deze kwestie gevolgd en regelmatig informatie verspreid die juist is gebleken. Wij hebben nooit toegegeven aan de paniek die op grote schaal door bepaalde media werd verspreid en die de politieke wereld probeert gerust te stellen door haar op te roepen haar gezond verstand te gebruiken.

De BEHVA en de vele verzamelaars van historische voertuigen hebben vier grote punten van bekommernissen voor hun passie, namelijk belastingen, lage-emissiezones met rijverbod voor bepaalde voertuigen, erkenning van het statuut van youngtimers en het verdwijnen van benzine tegen 2035.

Het uitstel van de toepassing van het decreet, dat waarschijnlijk zwaar zal worden aangevochten, zal de volle aandacht krijgen van de BEHVA, die haar bijdrage en haar waakzaamheid aan onze politieke overheden zal voorleggen om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst met historische voertuigen met een O-plaat kan worden gereden, aangezien de impact op de CO2-uitstoot gering is door het geringe aantal gereden kilometers, maar ook met het oog op het behoud van dit erfgoed en de ondersteuning van een belangrijk ecosysteem.

Bron BEHVA