The Past

Gustave Scribe 1862
Constitution Automobile Club des Flandres
Oprichting Koninklijke Automobiel Club der Vlaanderen
Grand Garage Gantois
Grote Prijs van Gent
Décès Jules Van Besien
Voitures Lefert


 

Met de wagen in Gent in 1862 – En voiture à Gand en 1862
Gustave Scribe rijdt met een stoomwagen van de Engelse constructeur Rickett door Gent
Gustave Scribe traverse Gand à bord de la voiture à vapeur du constructeur Anglais Rickett


Constitution de l’Automobile Club des Flandres        
Nous vous rendons, en feuilleton, l’histoire du Royal Automobile club des Flandres.
L’aventure commence par une lettre envoyée à un certain nombre de personnes susceptibles de participer à la Constitution d’un Club Automobile à Gand

Monsieur,
“Gand le 1er février 1899
Il est question de fonder à Gand un Automobile Club, pour les deux Flandres, à           l’instar des sociétés similaires de Bruxelles, Liège et Anvers. Les chauffeurs et tous les interessés  sont priés de se réunir à Gand, à l’hôtel Victoria rue de la Station n°3, vendredi 10 février à  2h. précises. Nous nous permettons d’insister sur la nécessité de votre présence à cette réunion afin de déterminer les bases de cette future société. La question des routes plus mauvaises dans les Flandres qu’ailleurs, l’organisation d’excursions, la défense des intérêts des chauffeurs au point de vue des  taxes, sont autant de questions pour les-quelles il importe de se réunir si l’on veut  en obtenir une solution favorable.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance  de notre considération distinguée,”      

Monsieur De Vuyst informe la réunion et propose un règlement, qui sera imprimé et envoyé au interessés.  La séance de constitution est fixée au 24 février, toujours à l’hôtel Victoria, constitution par un Comité composé de représentants des arrondissements de Flandre Orientale et Occidentale. Le comte Joseph de Hemptinne en devint le président, Jules Van Besien le secrétaire. 
                                                          


Oprichting van de Automobiel Club der Vlaanderen
Wij geven u de geschiedenis van de Koninklijke Automobiel Club der Vlaanderen weer

De ” Automobile Club des Flandres” werd opgericht  op 24 februari 1899 als een lokale afdeling van de Automobile Club de Belgique. De Club wil de automobiel promoten en diensten verlenen aan de automobilisten: 
“De Automobile Club der Vlaanderen heeft voor doel al degenen die belang stellen in den Sport en de nijverheid der automobielen te vereenigen, met het inzicht hun de meest mogelijke voordelen te verschaffen door de mogelijke middelen :
1° de verdediging der gemeenschappelijke belangen
2° het inrichten van uitstapjes
3° de bekendmaking en de studie van de Sport en van de automobielen nijverheid
4° de verbetering der wegen
5° de inrichting eener bibliotheek en eener leeszaal ter beschikking der leden
6° de inrichting eener inlichtingsdienst
7° het verkrijgen van gemakkelijkheden voor het doortrekken van de grenzen
De club zal zich bezig houden met de inrichting van petrooldepots in de steden der Vlaanderen, zal trachten tarieven te verkrijgen voor de herstelling der rijtuigen en het herladen der accumulatoren.
 De maatschappij zal te Gent een bewaarplaats hebben waar de Gentsche leden, die gene remise hebben en de provinciale leden die in onze stad verblijven,  hunne rijtuigen kunnen plaatsen.”

Uit de Gazette van Gent, 11 februari 1899”(
wordt vervolgd)


“Grand Garage Gantois, 14. Rue courte du jour : essence 680, huiles, atelier de réparation, stock Michelin, pièces de rechange “

De eerste garage waar de leden van de RACF hun autos konden stallen was de “Grand Garage Gantois”, Kortedagstraat:Armand Heins, eind 19e-begin 20e eeuw
“Représentation exclusive pour les Flandres : Clément-Bayard, Mercedes, F.I.A.T., Vivinus, Automobiles Rochet Scheider licence Belge”.

In 1909 werd de zaal onderverhuurd aan iemand die er een cinématographe wilde uitbaten, de NV “Le Carillon”, later welbekend als de “Select”Le Garage des Flandres verhuisde naar het Graaf van Vlaanderenplein : Op het  gebouw met het fronton links op de foto kan men lezen “Capitole”. Hier bevond zich tijdens la Belle Epoque de “Garage des Flandres”. Daar werden Minerva’s verkocht. In 1932 sloot deze garage. De bekende Gentse architect  Geo Hendrick (1879-1957) tekende in 1932 de herinrichting van deze garage tot filmzaal “Cinéma Capitole”(Gent Blogt)


Op 26 april 1959 hebben we de GROTE PRIJS VAN GENT INGERICHT .

60 deelnemers reden deze Grote Prijs rond de Watersportbaan en aanpalende straten. Dit parcours werd beveiligd met 752 (!) balen stro, nadar hekken en er stonden 2 tribunes opgesteld. Winnar werd de heer Croisier op Alfa Romeo GSV Zagato in 5’48 voor Lhote op Porsche Carrera in 5’48.5.
Van 05/1967 tot mei 1976 heeft onze club 10maal de “Stilstaande en Vliegende Kilometer van Gent” ingericht
Deze proef vond plaats op het rechter baaanvak van de Kennedylaan tussen Zelzate en Gent. Vertrek aan Sidmar (nu Arcelor Mittal) tot aan de Moervaartbrug en …terug.
Rekord in 1967 : 231,065km/h door de h. Remordu in Lamborghini 400.
Rekord op 22/05/1976 : 282,796km/h door Derek Bell (Formule 1 piloot) in Ferrari 512 M en voor moto’s 216,216km/h door Peter Stefens op Kawasaki 1100.
Een groep Engelsen kwam ook elk jaar om hun Bentleys te testen. Laatst gekend rekord op naam van “Jumbo” van de Bentleys Drivers Club met  217,654 km/h in een Bentley van 1928 !!
Door veiligheidsoverwegingen – er was  toen nog geen betonnen afscherming tussen de 2 baanvakken- en de (slechte) staat van de Kennedylaan konden we nadien géén toelating meer krijgen om deze internationale proef in te richten.


SCHRIKKELIJK AUTOMOBIELONGELUK te ZELLICK.1906:
Nous apprenons le décès accidentel du secrétaire, Jules  Van Besien :
Een Gentenaar, M. de advokaat Jules Van Besien is woensdag te Zellick bijLaken het slachtoffer geweest van een schrikkelyk ongeluk. Hij bevond zich met zijnen chauffeur in zijnen automobiel. Daar er iets aan haperde werd hij getrokken door de automobiel van M. Maeterlinck. In eenen draai slidderde* deze. De automobiel van M. Van Besien remde en sloeg om. M. Van Besien en zijnen chauffeur werden uit hun rijtuig geworpen. M. Van Besien bekwam een schedelbreuk. Hij is eerst in een huis gedragen en Donderdag morgend naar de kliniek van dokter Lepage te Brussel overgebracht. Men heeft de schedelboring gedaan. De stoker is ongedeerd.
J. Van Besien woont St-Pietersnieuwstraat 8 te Gent.

* slidderen = uitglijden, glijden
Uit : “Boekhandel Collée” (= een dagblad), Archief Tongeren 24 maart 1906


Elektrische wagens Lefert

Didier Verriest zoekt elke informatie in verband met zijn overgrootvader Joseph Fidèle Lefert, Gentse koets- en autobouwer van 1895 tot 1902. In de Perperstraat in Gent zou hij slechts een tiental wagens gebouwd hebben.
Rond 1895 gaat Joseph Lefert in op het voorstel van de Naamse carrossier Michotte om een vertegenwoordiging in Gent over te nemen. In het Prinsenhof bouwt hij al Engelse koetsen en dog-carts. Hij neemt zelfs een aantal patenten op zijn naam. Eind 1895 vind hij een geldschieter en verhuist hij met zijn gezin naar de Peperstraat. Daar zouden de elektrisch aangedreven voertuigen geproduceerd worden. De foto’s tonen heel duidelijk dat de auto’s een verdere ontwikkeling zijn van koetsen waar hij de « dos-à-dos » inbouwt en waarvoor hij patenten neemt.
Andere patenten beschrijven neerklapbare zittingen. Hij doet een aantal proefritten om de autonomie van de batterijen te testen en stelt tentoon op het Exposition Universelle de Paris in 1900.
Maar op 13 maart 1902 komt blijkbaar alles plots tot een einde … Heeft Joseph kou gevat op één van zijn open machines of heeft hij de ziekte van Croup opgedaan ? In die tijd was een longontsteking fataal…
Mocht u meer informatie, of wie weet een Lefert auto hebben dan kan u Didier Verriest contacteren per mail : dv@didierverriest.com of per telefoon op het nummer 0475/23.56.02.


Voitures électriques Lefert

Didier Verriest cherche toute information se rapportant à son arrière grand-père, Joseph Lefert, carrossier et fabriquant de voitures à Gand de 1895 à 1902. Il a dû fabriquer une petite dizaine de voitures électriques, rue du Poivre à Gand.
Aux environs de 1895 Joseph Lefert accepte l’offre du carrossier Namurois Michotte de reprendre une agence à Gand. A la Cour du Prince* il fabrique et perfectionne des charrettes Anglaises et des dog-carts. Divers brevets sont déposés à son nom.
Fin 1895 il trouve un bailleur de fonds et toute la famille s’installe 17 rue du Poivre. C’est de la rue du Poivre que les quelques voitures électriques “Lefert” qui aient jamais été construites vont sortir quelques mois plus tard.
Les premières voitures Lefert sont indéniablement, comme le prouvent les photos, des développements de ces charrettes dont il est question dans les brevets de 1887 “ou l’on s’assied dos à dos ». Il dépose ne série de brevets, entre autres, à propos de sièges rabattants.  Il fait des essais d’autonomie de batteries et est présent comme constructeur à l’exposition Universelle de Paris en 1900. Mais le 13 Mars 1902, tout s’est subitement arrêté. Joseph a-t-il pris froid sur une de ses machines ouvertes à tous les vents ? La famille parle de la maladie de Croup mais les pneumonies de l’époque ne pardonnaient que rarement.
Si vous avez des informations, documentation, auto (???) veuillez contacter Didier Verriest par mail : dv@didierverriest.be ou par téléphone au 0475/23.56.02

* « Prinsenhof » – petite place au centre de Gand ou est né Charles Quint.

TOP OF PAGE