About

  • De RACF richt zich tot liefhebbers van hedendaagse wagens en van Young & Oldtimers
  • Als RACF lid kunt u deelnemen aan bijeenkomsten, bezoeken, workshops en uitstappen
  • De Koninklijke Automobielclub der Vlaanderen werd gesticht in 1899
  • De RACF is aangesloten bij de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA) en kan de nodige documenten bezorgen voor de inschrijving van uw wagen als Oldtimer alsook voor een voordelige Oldtimer verzekering 

     

  • Le RACF s’adresse à tout enthousiaste de voitures modernes ou anciennes
  • Le RACF organise régulièrement des rencontres, visites et autres activités concernant l’automobile
  • Le Royal Automobile Club des Flandres existe depuis 1899
  • Le RACF est affilié à la Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA) et peut donc fournir les documents nécessaires à la demande d’immatriculation “Oldtimer” ainsi que pour une assurance à tarif réduit 

Contact Us

Stand Interclassics 2022

La Minerve (1902) & Ferrari 512 TR (1992)